Organizace a intenzita výuky francouzštiny

Termíny a časy

Termíny a časy je možné individuálně domluvit přímo s lektorkou ať už se jedná o pravidelnou výuku, nebo intenzivní kurz.. V rámci dlouhodobé výuky je také možnost v případě potřeby a dle časových možností lektorky měnit čas výuky či nahrazovat zrušené hodiny. Výuka probíhá dle dohody během celého dne, takže pokud preferujete ranní či večerní hodiny, není to problém.

Místo výuky

Výuka může probíhat na adrese lektorky Raisova 72, 564 01 Žamberk v učební místnosti, nebo u Vás doma (Žamberk a blízké okolí). V případě firemní výuky není problém docházet či dojíždět do sídla firmy (Výchdoní Čechy).

Frekvence

Jakou frekvenci vyučovacích hodin zvolit záleží hlavně na konkrétních cílech a časovém horizontu, v kterém jich chcete dosáhnout. Pokud se potřebujete připravit na mezinárodní zkoušku, pracovní či studijní cestu a potřebujete intenzivní kurz, je dobré zvolit vyšší frekvenci. Pokud se chcete jazyk učit dlouhodobě a nemáte příliš času, zvolte pravidelné hodiny 1 - 2x týdně. 

Jazyková úroveň

Pokud nejste začátečník, domluvte si první hodinu a nechte se otestovat. Proberte s lektorkou proč se chcete učit francouzsky, jakých cílů potřebujete dosáhnout a jak si výuku představujete. Lektorka Vás na základě výsledků testování a Vašich požadavků a cílů seznámí s Vaší úrovní a navrhne Vám studijní plán a postup jak dosáhnout Vámi vytčeného cíle co nejlépe.

Individuální versus skupinová výuka

Výuka probíhá buď individuálně (student + lektor), nebo v malých skupinách. Skupinu si můžete vytvořit sami se svými známými či kolegy. Ve firmách může probíhat výuka taktéž individuálně nebo ve skupině. Každá z těchto forem má svoje výhody a nevýhody a je tedy potřeba zvážit, která forma pro Vás připadá v úvahu a bude Vám vyhovovat.

Studijní plán

Na základě Vaší úrovně, cílů a účelu studia Vám bude po úvodní hodině navržen rámcový studijní plán, tedy základní témata a oblasti výuky, metody, které bude lektor využívat, způsob ověřování výsledků atd. jedná se pouze o návrh, diskutujte s lektorkou o tom, co byste si přáli probírat, jaká témata Vás zajímají, co považujete za své nedostatky a jaké metody Vám vyhovují. Po každé lekci poskytněte lektorce pravdivou zpětnou vazbu na hodinu (co se Vám líbilo, v čem pokračovat, co byste chtěli probírat příště a co Vás naopak nebaví).

Studijní materiály

Na začátku výuky Vám budou navrženy studijní materiály podle Vaší úrovně a zaměření výuky (obecná francouzština, francouzština pro děti, pracovní francouzština apod.). Kromě učebnic,  na nichž se můžete s lektorkou domluvit, je při výuce využívana řada materiálů z časopisů, kopií z cvičebnic, audionahrávek i videonahrávek (notebook) a další.

výuka francouzštiny

Kontakt

Alena Blanková
Raisova 72
564 01 Žamberk

Tel: 775 951 957
alena.blankova@seznam.cz
www.francouzstina-zamberk.cz